REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SIMPOZIONULUI

„Matematica și științele naturii din perspectiva dezvoltării durabile” 

din

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2019, poziția 2168

 

   1.  Simpozionul interjudețean  „Matematica și științele naturii din perspectiva dezvoltării durabile” se va desfășura sub forma unei sesiuni de comunicări științifice ale elevilor din clasele II-VII îndrumați de un profesor.

   2.  Simpozionul are ca obiective: Implicarea elevilor în activități interdisciplinare în vederea dezvoltării aptitudinilor de cercetare și inovare, aplicând cunoștințele achiziționate curricular cu diverse forme și metode de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

   3. Realizarea acestor proiecte  îmbracă forma unor comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie dacă este cazul), ce vor conține probleme propuse și rezolvate prin una sau mai multe metode, studii, cercetări sau analize utilizând concepte matematice și/sau de științe din perspectiva dezvoltării durabile. Lucrările pot conține imagini (fotografii sau desene), grafice, tabele realizate de autor.     

    4. Lucrarea nu trebuie să depăşească 10 pagini A4 Word, font  New Times Roman cu diacritice, mărime 12, la un rând, cu un singur autor și să fie în limba română (nu avem traducatori). Titlul lucrarii va fi centrat si va fi urmat de numele autorului si clasa, a profesorului indrumator si a scolii de provenienta (aliniat dreapta). Lucrarea va continua cu o sectiune de maxim 8 randuri ce va cuprinde rezumatul lucrarii si la 2 randuri continutul si bibliografia lucrarii (dacă este cazul). Aceasta va fi transmisă online pe adresa de email la eionasc@yahoo.com împreună cu Fișa de participare (care se găsește la sfărșitul paginii).

   5. Lucrările vor fi transmise în perioada 1 februarie 2019 - 15 aprilie 2019

   6. Participarea la simpozion este indirectă, conform fisei de participare anexată prezentului regulament.

   7.  Evaluarea va fi realizată de o comisie de evaluare formată:

- preşedinte: cadru didactic – Directorul Școlii Gimnaziale „Principele Radu” Adjud

- 2 vicepreşedinți:  coordonatorii proiectului

- membrii: 4 cadre didactice și 5 elevi din clasa a VIII-a

- 1 secretar: profesor cu abilități de operare pe calculator

   8. Selectarea de către juriu şi ierarhizarea celor mai bune comunicări  se  vor realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:

- respectarea regulilor de la punctele 3. și 4.

- rigoarea ştiinţifică a conţinutului și a rezolvării situațiilor;

- respectarea tematicii simpozionului în demersul lucrării;

- modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea fenomenelor, aparat critic);

- consistenţa și abordarea interdisciplinară;

- metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate;

- creativitate.

   9. În perioada 15 aprilie – 30 aprilie 2019 se va realiza analizarea și ierarhizare rezultatelor intelectuale obținute în urma „Simpozionului Matematica și științele naturii din perspectiva dezvoltării durabile” în funcție de criteriile stabilite. Se vor acorda diplome de participare tuturor participanților și diplome speciale participanților cu rezultate deosebite ce vor fi trimise pe mail-ul profesorului îndrumător.

   10. În perioada 15 aprilie – 1 mai 2019 se va tehnoredacta materialul electronic, în format pdf. cu ISBN, cu rezultatele simpozionului, publicarea lui și transmiterea acestuia către profesorii îndrumători ai elevilor participanți la simpozion.

   11. Participarea la Simpozionul este gratuită.

 

FIȘA DE PARTICIPARE

ce va fi trimisă împreună cu lucrarea, se găsește AICI

 

    Dezvoltarea durabila analizeaza conflictul dintre civilizația industrială și mediul ambiant. In acest context ne propunem sa studiem impreuna matematica și științele în acest context, privind:
- tendința de epuizare a resurselor naturale de energie, de materii prime și de hrană;
- consumarea resurselor regenerabile într-un ritm superior capacității lor de regenerare;
- deteriorarea fizică și poluarea unor factori vitali de mediu: apă, aer, sol.

 

ACESTEA SUNT PREOCUPARILE OMULUI MODERN.